• ساعت کاری : شنبه تا دوشنبه از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر

شش نکته پیش از مصرف کنسرو

شش نکته پیش از مصرف کنسرو

شش نکته پیش از مصرف کنسرو

شش نکته پیش از مصرف کنسرو

1- قبل از مصرف 10 دقیقه بجوشانید. پیش از مصرف کنسرو، برای از بین بردن سم کشنده بوتولیسم 10 دقیقه قوطی کنسرو را در آب جوش بجوشانید.
2- قوطی کنسرو را برای گرم کردن به طور مستقیم روی شعله نگذارید. در اثر شعله مستقیم، لحیم جداره قوطی ذوب می‌شود و ذرات فلز وارد ماده غذایی می‌شود.
3- پس از باز کردن قوطی کنسرو، فورا محتویات آن را در ظرف دیگر بریزید. زیرا مواد غذایی پس از باز شدن در قوطی کنسرو در مجاورت اکسیژن هوا با جدار داخلی قوطی واکنش می‌دهد. ظرف شیشه‌ای برای نگهداری این مواد مناسب‌ترین است.
4- بهترین زمان برای مصرف کنسرو دو سال پس از تاریخ تولید است. بنابراین کنسروهایی را که سال‌ها در انبار مانده‌اند مصرف نکنید. این کنسروها مزه تندی دارند و بوی کهنگی می‌دهند.
5- قوطی زنگ زده را مصرف نکنید. اگر دیواره خارجی قوطی زنگ زده است، احتمال سوراخ شدن دیواره و فساد محتویات آن وجود دارد. این کنسروها را مصرف نکنید. اگر دیواره داخلی قوطی هم زنگ زده است، نشانه غیرقابل مصرف بودن کنسرو است چون زنگ در تماس با مواد بوده و از طرف دیگر، احتمال سوراخ بودن بدنه و باز شدن درزها در منطقه زنگ زدگی وجود دارد.
6-مواد غذایی بیرون نزده باشد. اغلب در اثر ضربه‌ای که به قوطی کنسرو وارد می‌شود،‌ محتویات آن از سوراخی بیرون می‌زند. این کنسرو هم غیرقابل مصرف است چون موجب تماس محتویات آن با هوای خارج شده و در نتیجه مواد درون آن فاسد شده و سمی هستند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته بندی مقالات


اخرین پروژه ها


Design and construction of sports projects
Design and construction of sports projects
Design and construction of cultural projects
Design and construction of cultural projects
Design and construction of green space projects
Design and construction of green space projects
Design and construction of park construction projects
Design and construction of park construction projects
Design of residential buildings
Design of residential buildings
Construction of architectural projects
Construction of architectural projects

برچسب ها