• ساعت کاری : شنبه تا دوشنبه از ساعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر